Menu

School Logo

Ysgol Gynradd

GreenWay Primary School

Google Search
Google Translate
The Oaks Federation

Criw Cymraeg

   BRAWDDEG YR WYTHNOS - PHRASE OF THE WEEK

 

YR WYTHNOS YN DECHRAU... - WEEK BEGINNING...

 

21 Mawrth/March

Beth  wyt  ti'n  wisgo?

Dwi'n  gwisgo  _________ (dillad/clothes)  __________ (lliw/colour)  a  __________  _________.

e.e./e.g.  Dwi'n  gwisgo  crys-T  gwyn  a  siorts  glas.

 

 

Top