Menu

School Logo

Ysgol Gynradd

GreenWay Primary School

Google Search
Google Translate
The Oaks Federation

Criw Cymraeg

BRAWDDEG YR WYTHNOS - PHRASE OF THE WEEK

 

TYMOR Y GWANWYN

 

Dyma'r brawddegau am Dymor y Gwanwyn eleni...

Here are the phrases for Spring Term this year...

 

  • Ga i... (ffrwyth: afal, grawnwin, gellygen/peren, oren, banana, mefus)

 

  • Beth  wyt  ti'n  wisgo?

     Dwi'n  gwisgo  _________ (dillad/clothes)  __________ (lliw/colour)  a                __________  _________.

     e.e./e.g.  Dwi'n  gwisgo  crys-T  gwyn  a  siorts  glas.

 

  • Beth sy'n bod?  Mae _______ tost gyda fi. (pen, bol, gwddf, dant, clust, troed)

 

  • Oes anfail anwes gyda ti? Oes, mae ___________ gyda fi.

​​​​​​​     (ci, cath, cwningen, bochdew, mochyn cwta, pysgodyn, aderyn, ceffyl)/

     Nag oes

 

  • Pa liw wyt ti'n hoffi?

​​​​​​​     Dw i'n hoffi _________

     Dw i'n hoffi ________  ond mae'n well 'da fi ________ a _________

     Dw i'n hoffi ________ ond mae'n gas 'da fi ________

 

Top